Henk Fikkert, kinderen en kleinkinderen
De rust en integriteit van jouw optreden en de ruimte die je mensen gunt zijn hartverwarmend.Lees verder

Basisdienstverlening

Waar betaalt u voor? 

De basisdienstverlening, waar Erik Korte Uitvaartverzorging het basistarief voor berekent, bestaat uit: Uitvaart Grote Kerk Almelo

 • het regelen van het overbrengen van de overledene;
 • het regelen van de laatste verzorging;
 • het zorgdragen voor de wettelijke formaliteiten; 
 • het bespreken van uw wensen met betrekking tot de ceremonie;
 • het maken van afspraken met crematorium of begraafplaats;
 • het regelen van rouwvervoer;
 • het regelen van de opbaring;
 • de dagelijkse controle bij thuisopbaringen;
 • de organisatie en het begeleiden van de uitvaartceremonie. 

Daarnaast zijn er een aantal diensten die binnen het basistarief vallen maar die alleen op verzoek uitgevoerd worden:

 • het maken van afspraken met pastoor, priester of uitvaartspreker; 
 • het regelen van de muziek bij de uitvaart;
 • het samenstellen van een fotopresentatie;
 • ondersteuning bij het opstellen van de tekst op rouwdrukwerk;
 • het organiseren en begeleiden van een condoleancebijeenkomst;
 • het opstellen van advertenties en aanleveren bij de krant en
 • het regelen van een koffietafel.

Wat valt niet onder het basistarief?

Onder het basistarief valt niet de dienstverlening van derden of gebruik van Uitvaarthuis Twente zoals bijvoorbeeld: 

 • de laatste verzorging van de overledene;
 • het opbaren;
 • de crematie;
 • de kerkdienst;
 • het rouwvervoer;
 • uitvaartsprekers en/of eventuele 
 • live muzikanten

Ook vallen niet onder het basistarief de huur of aankoop van goederen en zaken zoals:

 • het gebruik van de koeling of koelplaten;
 • het gebruik van familiekamers;
 • kosten van de kerk of een andere zaal voor de uitvaartdienst; 
 • huur van een ruimte voor het condoleancebezoek;
 • kosten van de koffietafel;
 • de uitvaartkist;  
 • het graf; 
 • de grafsteen of urn;
 • het rouwdrukwerk en/of de rouwadvertentie en 
 • de kosten van liturgieën. 

Daarnaast kan het zijn dat er nog andere zeer specifieke wensen zijn, die hier niet genoemd zijn en die bovenop het basistarief komen. U kunt hierbij denken aan extra kosten bij een uitvaartdienst die plaatsvindt op meer dan 50 km afstand van Almelo. 

Doorgaans worden rouwboeketten en rouwkransen door de nabestaanden zelf geregeld.